Marcela Tomajková

Nie málo "biedy" a zmätku pochádza z toho, že vlastnou vinou nerozumieme sami sebe, a nevieme kto sme.

Cesta po ktorej kráčaš, je CIEĽom. Objavuj, ŽI a miluj...


Více

Mohendžodáro v Bratislave už od 31. 1. 2020

Dochádzkový kurz každý piatok od 31. 1. 2020 - 3. 4. 2020 od 16.30 - 18.30 hod.

Registrácia: http://marcelagonosova.mohendzodaro.net/rezervace/184


4 hodinový kurz na zámku Smolenice /SR/

21. 3. 2020 od 10.00 - 17.30 vegetariánsky obed, prechádzka v zámockom parku, "zvukový" kúpeľ

Registrácia: http://marcelagonosova.mohendzodaro.net/rezervace/185

Články