marcela tomajková

Pca s kolektívnou energiou separovaná na okamih TU a TERAZ sa EXPANZNE zmenila na nePOZNANIE. Pohyb po špile priniesol so sebou enormnú SILU, kto vyvieRA zo STREDU. Najskôr vlastného, potom UNIVERZálneho. 

Prečo sú "TVOJE" skupiny iné??

LEBO ŽIJÚ...


Více

Technika KVANTOVÉHO DOTYKU MATRIXu. 

Cvičiteľka I. stupňa Mohendžodáro

KRAnio-sakRÁlna teRApia - teRApeut

Tvárová gymnastika  - inštruktor -  individuálne vedenie.

TeRApia DUŠE.

Motivácia a inšpicia ŽITIA, prostredníctvom uvedených techník.

...a iné.

Nejbližší kurzy

5. SPOJENIE v jeden CELOK

Ž E N A... Duša ženy sa „CHCE“ prejaviť! Ženou sa rodíš, ale stávaš sa ňou tým, že hľadáš samu seba a svoje potreby vedomou prácou... V tele a v nastavení, kde spoločnosť /kolektív v ktorom sa rodíme, vyrastáme, pôsobíme/ má jasné “SVOJE“ pravidlá /spôsob, hierarchiu, zvyky/...ide zastaviť/myseľ/ sa naozaj len ťažko. Zastaviť sa a VEDOME na chvíľu byť SAMA SEBOU... to nejde hneď, a na počkanie. Je to práca na sebe a so sebou, a IDE TO... Poďme spolu nájsť TVOJU cestu, a otvoriť neobmedzené možnosti vlastnej realizácie a precítenia SEBA. Nájsť v sebe žriedlo BYTIA.

Místo: OÚ Závod - veľká sála     Datum: 12. 2. 2022 - 12. 2. 2022     Zobrazit detail

Články

C E N A za službu

marcela tomajková

Více

C E S T A - k zmene

marcela tomajková

Více