POZVANIE..

Ž  E N A...

 

Duša ženy sa „CHCE“ prejaviť!

Ženou sa rodíš, ale stávaš sa ňou tým, že hľadáš samu seba a svoje potreby vedomou prácou...

 V  tele a v nastavení, kde spoločnosť /kolektív v ktorom sa rodíme, vyrastáme, pôsobíme/ má jasné “SVOJE“ pravidlá /spôsob, hierarchiu, zvyky/...ide zastaviť/myseľ/   sa naozaj len ťažko.

Zastaviť sa a VEDOME  na chvíľu byť SAMA SEBOU... to nejde hneď, a na počkanie.

Je to práca na sebe a so sebou, a  IDE TO...

 

Poďme spolu nájsť TVOJU cestu, a otvoriť neobmedzené možnosti vlastnej realizácie a precítenia SEBA.

 Nájsť v sebe žriedlo BYTIA.

Magie ženského tance
Celostní pohybový trénink zaměřený na ženskou eleganci, zdraví,
taneční dovednosti a zdravou psychiku, esenciální pohyby pro rozvoj ženství a vnitřní síly
Víkendový kurz plný naplňujících zážitků.