"H A R F A"


HARFA, vznikla ako alternatíva poskytovaných služieb v oblasti duševného zdravia.

Prirodzená výmena energií  na základe plynutia v UNIVERZE, na hmotnej úrovni zabehané spôsoby nefungujú, a postupne zaniknú.  Výmena v energetickom poli, spriechodnenie a sprietočnenie  môže fungovať ako sprievod k náhľadu na to, čo je potrebné spracovať, pochopiť, posunúť.

Tok energie plynie vždy, nezávisle na tom ako  vnímame. Dať jej priechodu riadený SMER na uzdravenie, pochopenie a tým napredovanie, je už niečo, čo nie je tak klasicky chápané. Napredovaním rozumej zjemnenie svojej vibrácie na úrovni univerzálneho toku energií..

Pochopením, nacítením a precítením vo vlastnom poli VEDOMIA  dochádza k procesu,  ktorý je zatiaľ nepoznaný v programovom vnímaní SVETA.

Slovo ktoré znázorňuje /vyjadruje/ záujem a okruh nášho pôsobenia a  účinku  je pretvorené do toho, čo, s čímako pracujeme. Je to predovšetkým sprievod /asistencia/ na tej úrovni, ktorý je nutné opustiť, zmeniť. 

Ako­?

Obsahom tohto slova je zároveň obsah toho, čoho sa týka komplexné uchopenie, s čím/v čom potrebujeme mať čo najkratšiu dobu sprievodcu /asistenciu/, aby sme pochopili a nacítili sa priamo na seba. Tak  neohrozene pokračovali v ďalšom vývoji. Je to asistencia ponúkaná na čas, ktorý je nevyhnutný na to, aby celý proces začal, trval a  zhmotnil sa, pre každého z nás.

H – hra, A – aktivita, R – radosť, F – fantázia, A – akceptácia.

Každé písmeno je nositeľom činnosti, ktorá jedine v autentickej forme bez starých programov začne proces transformácie všetkých zúčastnených.

 

Klasické služby ponúkané na trhu sú vyjadrené finančnou sumou, hodnotou, ktorá sa v systéme kapitalizmu tvorí trhovo. S tým je naozaj najzávažnejšie spojené  to, ako pochopiť čo naozaj pomáha, a čo zarába.

Tento proces aby fungoval tak ako má, neobsahuje vykonávanie služieb v oblasti zdravia tak, ako ho doteraz poznáme. Hlavnou brzdou jeho posunu sú kapitalistické prístupy, zisk, neosobnosť a malá znalosť problematiky Univerzálneho toku finančného vyjadrenia, ohodnotenia a ocenenia.

Cena ako tvorba, nie je hodnotou. Hodnota ako ju poznáme vo vyjadrení ocenenia, má veľmi široký záber na úrovni poskytovania akýchkoľvek služieb, ako služba jeden druhému.

Dovoľte nám, ponúknuť Vám sprievod v tom, aby to čo Vás trápi, pochopili ste správnym spôsobom. Na základe Univerzálnych princípov tento proces funguje tak, že vy samy nacítite, koľko a akou hodnotou oceníte to /službu/  ktorá Vám je poskytnutá. Každá služba, má svoje minimálne náklady ako ohodnotenie a ocenenie si našej asistenčnej  energie...inak by proces nefungoval, a Váš vklad do procesu  je, nacítiť sa, aký príspevok ste Vy ochotný vložiť do seba. Ako sa ceníte vy...SAMI SEBA.

 

Čokoľvek Vám v týchto princípoch nie je jasné radi zodpovieme na  všetky  otázky, ktoré sa týkajú Vášho problému, pochopenia, strádania, bolesti.. . keď je z Vášho pohľadu asistencia nutná.


Bližšie:http://marcelagonosova.mohendzodaro.net/clanky/nova-paradigma-moznost-ako-v-nej-zit

Kontakt. 


Magie ženského tance
Celostní pohybový trénink zaměřený na ženskou eleganci, zdraví,
taneční dovednosti a zdravou psychiku, esenciální pohyby pro rozvoj ženství a vnitřní síly
Víkendový kurz plný naplňujících zážitků.