C E N A za službu

Tvorba CIEN.


Cenu tvorí počet km ktorý potrebné je prekonať a výkon/ čas do hodiny 3 eur/ viac ako hodinu 9 eur          


do             30 km       -     5 eur      

od 30 - do 60 km       -   11 eur

od 60 - do 150 km     -   23 eur

nad 150 km               -   30eur + podľa vopred dohodnutých podmienok.


Mnohé sa dá zvládnuť aj on line cez aplikáciu telegram.


Príklad:  Akabaneho test do 60 km trvanie výkonu 2 hodiny  11 + 9 spolu 20 eur.


Úhrada za sa robí prevodom na náš bankový účet. Hotovosť neberieme!!


Informácia o úhrade, číslo bankového  účtu a  prípadné objednanie cez kontakt.


 

Magie ženského tance
Celostní pohybový trénink zaměřený na ženskou eleganci, zdraví,
taneční dovednosti a zdravou psychiku, esenciální pohyby pro rozvoj ženství a vnitřní síly
Víkendový kurz plný naplňujících zážitků.