BUNKA - funkcia, zloženie tvorba V TEBE.A

ZBAV SA ZÁVISLOSTÍ, RAZ A NA VŽDY...všetkých!
Dostala som DAR a schopnosť privádzať ľudí do svojej plnej SILY. Bez kompromisov.
Naladiť sa na DUŠU JEDINCA a „previesť“ do ČINOV jej očistu v zmysle cítenia  vlastnej FYZICKEJ, PSYCHICKEJ A EMOČNEJ VNÚTORNEJ SILY, prameniacej, vyvierajúcej a sídliacej z jedného ZDROJA, z ktorého SME a ku ktorému sa navraciame.
Sama som prešla touto cestou preto, aby cítené bolo odovzdané prežité, pochopené.
Rozdávať TO, prečo DUŠA prišla TU aby naplnila svoj ZÁMER pre uskutočnenie VYŠŠIEHO RIADENIA, ktoré VEDIE, SPREVÁDZA, USMERŇUJE, VYCHOVÁVA. LÁSKAVO VEDIE CESTOU ZRODENIA DO SVOJEJ PLNEJ SILY.
Sme tu SPOLU na to, aby sme SPOLU prešli cestou poznania a odovzdávali  to, čo potrebné JE v tomto živote prežiť, pochopiť, zažiť. ABY opakované a rozvíjané bolo BOŽSKÉ. Zámer LÁSKY, BOŽEJ PODSTATY v NÁS.

Predstavenie produktu:

Odstrániť závislosť, ktorá neustále vyčerpáva systém tela  a bráni k napredovaniu, je traumou mnohých.
Tento produkt vznikol vedeným spôsobom, ktorý je spracovaný a upravený pre zvládnutie poskytnutím sprievodu, ktorý keď je nasmerovaný  jasne a konkrétne, ukáže cestu. Táto sa potom nasleduje úplne prirodzene  z jednoduchého dôvodu. Zažívaš oslobodenie v plnej miere s okamžitými výsledkami.

V tom prípade neexistuje cesta späť, iba a len vpred.
Za podmienok, ktoré sú vytvorené na zvládnutie celého procesu je realizovaný úspech v plnej miere.
Cielená zmena a tým premena na bunkovej úrovni.

Pochopenie vlastnej podstaty. Raz a NAVŽDY. Kto pochopí podstatu a porozumie, ten sa už nikdy nevráti späť, smerom k vlastnej deštrukcii. Máš mnoho návykov, informácií, vzorcov. Zriecť sa všetkého z minulosti... Inak CESTA „VPRED“ nie jeMOŽNÁ.
Až na koreň, do koreňa... Z neho vyviera....žriedlom....pochopením JE!
Rozhodnutie, následne ČIN, zmení všetko. Nastavenie, vibráciu, rezonanciu... HOLOGRAM nadobúda NOVÝ SMER.
Prechod od závislostí k POZNANIU.

To všetko je ponuka, a jej realizácia je vždy za individuálnych podmienok..

JO-JO efekt JE čisté NEPOROZUMENIE.

Svojou /pevnou/vôľou dosiahneš CIEĽ.
To stojí SILU, ktorú zo SEBA VYDOLUJEŠ.  ÚSPEŠNOSŤ ZOSTAŤ A ZOTRVAŤ v CIELI, sa stráca v nePOROZUMENÍ PODSTATY fungovania BUNKY ako takej. ČASOM je už psychicky človek tak unavený, že povolí SILU VÔLE..a JE OPÄŤ na "obežnej dráhe" PROGRAMU v ktorom sa nachádza a kde STAGNUJE.
SILA nie je nevyčerpateľná.....z tohto pohľadu.

Z UNIVERZÁLNEHO...pochopenie, porozumenie podstaty je "vstupenka" ČERPAŤ Z NEVYČERPATEĽNÉHO ZDROJA...pretože už úsilie nie je potrebné.
SI V ZDROJI, SI ZDROJ.
TVORCA V PLNEJ SILE.

SVAL ako nástroj.. Porozumenie so sebou prináša výsledok na všetkých úrovniach BYTIA...keď JE znalosť, pochopenie a porozumenie vzťahov.
Najskôr vnútorných /vlastných, na tej bunkovej úrovni/ potom všade a vo všetkom. Jasný zámer, spoľahlivý výsledok.

Sval ako nástroj...
premena na bunkovej úrovni "VYROBENÁ" podporou a porozumením fungovania BUNKY ako takej. Z nej SOM.SME, ňou SOM.SI.
Rastový hormón...ZDROJOVÝ KÓD. VLASTNÝ...žiadny SUPLEMENT.!
VEČNÁ MLADOSŤ❤

Cielená zmena VEDIE, jedine a LEN OD ZDROJA..TVOJHO


Ponuka: Zmena a tým premena na bunkovej úrovni.
Pochopenie vlastnej podstaty .

Prechod OD ZÁVISLOSTI K POZNANIU.

To všetko ponuka za mimoriadnych a individuálnych podmienok.

Pýtaj sa! Všetko je veľmi individuálne.


RAZ ..a tým NAVŽDY.

Kto pochopí podstatu a porozumie...ten sa už NIKDY nevráti späť, smerom k vlastnej deštrukcii.

Skupinový terapeutický trénink 2v1
Získej licenci na nejúčinnější meditační techniky.
Meditační techniky a terapie pro osobní transformaci i vedení skupin.
Letní trénink plný naplňujících zážitků.


Články

C E S T A - k zmene

marcela tomajková


Ponuka - oznam - pozvanie

marcela tomajková
 

Nejbližší kurzy

Ž E N A... Duša ženy sa „CHCE“ prejaviť! Ženou sa rodíš, ale stávaš sa ňou tým, že hľadáš samu seba a svoje potreby vedomou prácou... V tele a v nastavení, kde spoločnosť /kolektív v ktorom sa rodíme, vyrastáme, pôsobíme/ má jasné “SVOJE“ pravidlá /spôsob, hierarchiu, zvyky/...ide zastaviť/myseľ/ sa naozaj len ťažko. Zastaviť sa a VEDOME na chvíľu byť SAMA SEBOU... to nejde hneď, a na počkanie. Je to práca na sebe a so sebou, a IDE TO... Poďme spolu nájsť TVOJU cestu, a otvoriť neobmedzené možnosti vlastnej realizácie a precítenia SEBA. Nájsť v sebe žriedlo BYTIA.

OÚ Závod - veľká sála, 11. 12. 2021 - 11. 12. 2021

Zobrazit detail

Ž E N A... Duša ženy sa „CHCE“ prejaviť! Ženou sa rodíš, ale stávaš sa ňou tým, že hľadáš samu seba a svoje potreby vedomou prácou... V tele a v nastavení, kde spoločnosť /kolektív v ktorom sa rodíme, vyrastáme, pôsobíme/ má jasné “SVOJE“ pravidlá /spôsob, hierarchiu, zvyky/...ide zastaviť/myseľ/ sa naozaj len ťažko. Zastaviť sa a VEDOME na chvíľu byť SAMA SEBOU... to nejde hneď, a na počkanie. Je to práca na sebe a so sebou, a IDE TO... Poďme spolu nájsť TVOJU cestu, a otvoriť neobmedzené možnosti vlastnej realizácie a precítenia SEBA. Nájsť v sebe žriedlo BYTIA.

OÚ Závod - veľká sála, 15. 1. 2022 - 15. 1. 2022

Zobrazit detail

Ž E N A... Duša ženy sa „CHCE“ prejaviť! Ženou sa rodíš, ale stávaš sa ňou tým, že hľadáš samu seba a svoje potreby vedomou prácou... V tele a v nastavení, kde spoločnosť /kolektív v ktorom sa rodíme, vyrastáme, pôsobíme/ má jasné “SVOJE“ pravidlá /spôsob, hierarchiu, zvyky/...ide zastaviť/myseľ/ sa naozaj len ťažko. Zastaviť sa a VEDOME na chvíľu byť SAMA SEBOU... to nejde hneď, a na počkanie. Je to práca na sebe a so sebou, a IDE TO... Poďme spolu nájsť TVOJU cestu, a otvoriť neobmedzené možnosti vlastnej realizácie a precítenia SEBA. Nájsť v sebe žriedlo BYTIA.

OÚ Závod - veľká sála, 12. 2. 2022 - 12. 2. 2022

Zobrazit detail
 

Pravidelné kurzy

Ž E N A... Duša ženy sa „CHCE“ prejaviť! Ženou sa rodíš, ale stávaš sa ňou tým, že hľadáš samu seba a svoje potreby vedomou prácou... V tele a v nastavení, kde spoločnosť /kolektív v ktorom sa rodíme, vyrastáme, pôsobíme/ má jasné “SVOJE“ pravidlá /spôsob, hierarchiu, zvyky/...ide zastaviť/myseľ/ sa naozaj len ťažko. Zastaviť sa a VEDOME na chvíľu byť SAMA SEBOU... to nejde hneď, a na počkanie. Je to práca na sebe a so sebou, a IDE TO... Poďme spolu nájsť TVOJU cestu, a otvoriť neobmedzené možnosti vlastnej realizácie a precítenia SEBA. Nájsť v sebe žriedlo BYTIA.

OÚ Závod - veľká sála,

Zobrazit detail

Ž E N A... Duša ženy sa „CHCE“ prejaviť! Ženou sa rodíš, ale stávaš sa ňou tým, že hľadáš samu seba a svoje potreby vedomou prácou... V tele a v nastavení, kde spoločnosť /kolektív v ktorom sa rodíme, vyrastáme, pôsobíme/ má jasné “SVOJE“ pravidlá /spôsob, hierarchiu, zvyky/...ide zastaviť/myseľ/ sa naozaj len ťažko. Zastaviť sa a VEDOME na chvíľu byť SAMA SEBOU... to nejde hneď, a na počkanie. Je to práca na sebe a so sebou, a IDE TO... Poďme spolu nájsť TVOJU cestu, a otvoriť neobmedzené možnosti vlastnej realizácie a precítenia SEBA. Nájsť v sebe žriedlo BYTIA.

OÚ Závod - veľká sála,

Zobrazit detail

Ž E N A... Duša ženy sa „CHCE“ prejaviť! Ženou sa rodíš, ale stávaš sa ňou tým, že hľadáš samu seba a svoje potreby vedomou prácou... V tele a v nastavení, kde spoločnosť /kolektív v ktorom sa rodíme, vyrastáme, pôsobíme/ má jasné “SVOJE“ pravidlá /spôsob, hierarchiu, zvyky/...ide zastaviť/myseľ/ sa naozaj len ťažko. Zastaviť sa a VEDOME na chvíľu byť SAMA SEBOU... to nejde hneď, a na počkanie. Je to práca na sebe a so sebou, a IDE TO... Poďme spolu nájsť TVOJU cestu, a otvoriť neobmedzené možnosti vlastnej realizácie a precítenia SEBA. Nájsť v sebe žriedlo BYTIA.

OÚ Závod - veľká sála,

Zobrazit detail

Ž E N A... Duša ženy sa „CHCE“ prejaviť! Ženou sa rodíš, ale stávaš sa ňou tým, že hľadáš samu seba a svoje potreby vedomou prácou... V tele a v nastavení, kde spoločnosť /kolektív v ktorom sa rodíme, vyrastáme, pôsobíme/ má jasné “SVOJE“ pravidlá /spôsob, hierarchiu, zvyky/...ide zastaviť/myseľ/ sa naozaj len ťažko. Zastaviť sa a VEDOME na chvíľu byť SAMA SEBOU... to nejde hneď, a na počkanie. Je to práca na sebe a so sebou, a IDE TO... Poďme spolu nájsť TVOJU cestu, a otvoriť neobmedzené možnosti vlastnej realizácie a precítenia SEBA. Nájsť v sebe žriedlo BYTIA.

OÚ Závod - veľká sála,

Zobrazit detail

Ž E N A... Duša ženy sa „CHCE“ prejaviť! Ženou sa rodíš, ale stávaš sa ňou tým, že hľadáš samu seba a svoje potreby vedomou prácou... V tele a v nastavení, kde spoločnosť /kolektív v ktorom sa rodíme, vyrastáme, pôsobíme/ má jasné “SVOJE“ pravidlá /spôsob, hierarchiu, zvyky/...ide zastaviť/myseľ/ sa naozaj len ťažko. Zastaviť sa a VEDOME na chvíľu byť SAMA SEBOU... to nejde hneď, a na počkanie. Je to práca na sebe a so sebou, a IDE TO... Poďme spolu nájsť TVOJU cestu, a otvoriť neobmedzené možnosti vlastnej realizácie a precítenia SEBA. Nájsť v sebe žriedlo BYTIA.

OÚ Závod - veľká sála,

Zobrazit detail